Een sprinklerinstallatie van IFPC.

Een sprinklerinstallatie is een vaste brandblusinstallatie die een beginnende brand detecteert, controleert en blust. De volledige sprinklerinstallatie bestaat uit sprinklers of warmte gevoelige sproeiers - een leidingen, watervoorziening en een meldingskamer. Bij een brand zullen de sprinklers geactiveerd worden door de warmteontwikkeling. Alleen de sprinkler(s) nabij het vuur worden bij brand geactiveerd. Door de directe detectie en de onmiddellijk blussende werking kan er voorkomen worden dat er een grote uitbreiding is van de brand en wordt de schade beperkt. Bij een degelijk onderhoud van de installatie, zoals door de VAC gecertificeerde vakmensen van IFPC, is men zeker van een bedrijfszekere installatie.

Waarom investeren in een sprinklerinstallatie?

Men bekomt door het plaatsen van een sprinklerinstallatie een hoger beveiliging tegen brand, omdat een brand geheel automatisch zonder tussenkomst van personen, snel en effectief wordt bestreden. Bijkomende voordelen zijn:

  • In geval van brand blijft de brandschade beperkt omdat de sprinkler vrijwel direct opent bij een beginnende brand.
  • De sprinklers sproeien relatief weinig water waardoor de waterschade ook beperkt blijft.
  • Meer mogelijkheden op bouwkundig gebied met een sprinklerinstallatie, lichtere bouwconstructies, grotere compartimenten, geen nood aan brandwerende bekledingen…
  • Grotere persoonlijke veiligheid.De sprinkler sproeit water vanuit het plafond.Bij een brand verzamelen de hete gassen zich tegen het plafond. Door het water worden de rookdeeltjes neergeslagen worden wat de kans op verstikking of vergiftiging sterk doet dalen. Bovendien blijven de vluchtwegen beter zichtbaar.

 

Na detectie van een beginnende brand treedt de sprinklerinstallatie direct in werking en krijgt de brand geen kans om uit te groeien tot een vuurzee. Informatie of advies nodig? Contacteer IFPC voor een afspraak.

www.ifpc.be

ifpc  IFPC beveiligt distributiecentrum van Aveve te Leuven

IFPC wordt uitgekozen als betrouwbare partner voor de beveiliging van het nieuw distributiemagazijn van AVEVE te Leuven.

© 2014 | Webdesign by My-Websitebuilder.com | SEO & SEA by Opti-Seo.com
IPFC

Wij geven om
uw veiligheid